Ažuriranja
Pratite ažuriranja i razvoj naših i-aplikacija te pratie razvoj naše tvrtke
recenzija
Naši brojevi idu dalje...

Podržite naš rad recenzijom na Google-u
2022.
Bilješke
Bilješke GFI j.d.o.o. postaje AVIDAN j.d.o.o. za online aplikacije
29.03.2022. godine
U sudski registar promjena tvrtke, promjena skraćene tvrtke, promjena člana uprave, promjena odredbi izjave o osnivanju i adresa e-pošte subjekta upisa pod tvrtkom/nazivom AVIDAN j.d.o.o. za online aplikacije.
i-Bilješke
Početak razvoja potpuno nove aplikacije za kreiranje Bilješki i Odluka
veljača 2022. godine
Novi kod, novi izgled, nove funkcije.
2017.
i-Bilješke
Osnovano trgovačko društvo Bilješke GFI j.d.o.o.
25.05.2017. GODINE
pod tvrtkom/nazivom BILJEŠKE GFI j.d.o.o. za informatičke i informacijske usluge te prevoditeljstvo.
2015.
i-Bilješke
Objavljena prva verzija aplikacije za kreiranje Bilješki i Odluka
18.05.2015. GODINE
Online prva verzija aplikacije pod nazivom biljeske.com aplikacija.
2011.
Bilješke
Početak razvoja ideje
2011. GODINE
2011. godine, nakon završetka fakulteta, rodila se ideja o kreiranu aplikacije koja će služiti kao pomoćnik kod završnih računa.
Kontakti
Tvrtkama i obrtima pružamo odličnu pomoćnu online aplikaciju od 2015. godine
© 2015 - 2023 AVIDAN
Sva prava zadržana.
Web dizajn i autor: Danijel Knezić
Aplikacije
AVIDAN j.d.o.o. za online aplikacije
Sjedište: Ive Mikaca 2A, 42000 Varaždin
Poslovnica: Vlade Gotovca 31, 42209 Sračinec
OIB: 26140122009
Radno vrijeme od 8 do 16 sati.
Vlasnik i direktor: Danijel Knezić, mag.oec.
Društvo je registrirano u Trgovačkom sudu u Varaždinu pod brojem 070151252.
Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod Zagrebačka banka d.d., HR29 2360 0001 1029 0216 7 i Erste&Steiermärkische Bank d.d., HR77 2402 0061 1009 2225 8.